[ SỰ KIỆN ] ĐUA TOP MINH CHỦ - NHẬN QUÀ TRĂM CỦ

🏆🏆【ĐUA TOP LIÊN SERVER】Đ𝐔𝐀 𝐓𝐎𝐏 𝐌𝐈𝐍𝐇 𝐂𝐇Ủ - 𝐍𝐇Ậ𝐍 𝐐𝐔À 𝐓𝐑Ă𝐌 𝐂Ủ 🔥🔥🔥

📲Link tải game: https://3qsieuhung.onelink.me/0YzY/Fanpage

👉Nạp thẻ & nhập code: nap.sohagame.vn/3qsieuhung

💎 TỔNG GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG LÊN TỚI 111TR VND 💎

🛑 3Q Siêu Hùng đã chính ra mắt, và để cho các Tướng Công khắp Tam Quốc thêm phần nhiệt huyết sục sôi, Tiểu Ái xin phép được chính thức công bố Siêu Sự Kiện Đua TOP Đỉnh Cao ALL SERVER mang tên: 𝐓𝐀𝐌 𝐐𝐔Ố𝐂 𝐂𝐇Í - 𝐃𝐀𝐍𝐇 𝐓ƯỚ𝐍𝐆 𝐓𝐑𝐔𝐘Ề𝐍 𝐊Ỳ

------------Đ𝐔𝐀 𝐓𝐎𝐏 𝐋Ự𝐂 𝐂𝐇𝐈Ế𝐍 𝟕 𝐍𝐆À𝐘---------

⤵️ 𝐏𝐡ạ𝐦 𝐯𝐢 𝐭𝐡𝐚𝐦 𝐠𝐢𝐚: 

✔️ Áp dụng S1 ~ S30

⭐️ Đua theo 3 cụm:

🌟 S1 ~ S10

🌟 S11 ~ S20

🌟 S21 ~ S30

🕦𝐓𝐡ờ𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐬ự 𝐤𝐢ệ𝐧:  𝐓ừ 𝟏𝟎𝐡𝟎𝟎 𝐧𝐠à𝐲 𝟎𝟒/𝟎𝟏/𝟐𝟎𝟐𝟑 đế𝐧 𝟐𝟑𝐡𝟓𝟗 𝐧𝐠à𝐲 𝟏𝟎/𝟎𝟏/𝟐𝟎𝟐𝟑

🛑 𝐍ộ𝐢 𝐝𝐮𝐧𝐠:

✍️ Tính đến ngày thứ 7 kể từ ngày chính thức OPEN game, Tướng Công nào có Chiến Lực Đỉnh Cao lọt vào TOP5 của cụm SERVER sẽ nhận được phần quà sau đây .

️️🥇 𝐓𝐎𝐏 𝟏: 𝐕é 𝐜𝐡𝐢ê𝐮 𝐦ộ 𝐜𝐚𝐨*𝟏𝟎𝟎, 𝐊𝐍𝐁*𝟓𝟎𝟎𝟎, 𝐁ộ 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐛ị Đỏ 𝟒 𝐬𝐚𝐨*𝟏, 𝐇𝐨à𝐧𝐠 Đạ𝐨 Ấ𝐧*𝟏  ️

🥈 𝐓𝐎𝐏 𝟐: 𝐕é 𝐜𝐡𝐢ê𝐮 𝐦ộ 𝐜𝐚𝐨*𝟖𝟎, 𝐊𝐍𝐁*𝟒𝟎𝟎𝟎, 𝐁ộ 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐛ị Đỏ 𝟒 𝐬𝐚𝐨*𝟏, 𝐓ử 𝐓𝐢𝐧𝐡 Ấ𝐧*𝟏 

🥈 𝐓𝐎𝐏 𝟑-𝟓: 𝐕é 𝐜𝐡𝐢ê𝐮 𝐦ộ 𝐜𝐚𝐨*𝟔𝟎, 𝐊𝐍𝐁*𝟐𝟎𝟎𝟎, 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐁ị Đỏ 𝟒 𝐬𝐚𝐨*𝟐

🚫 Lưu ý: - Trường hợp có nhiều Tướng Công đạt cùng chỉ số chiến lực giống nhau thì người đạt chiến lực sớm nhất theo hệ thống sẽ là người chiến thắng.

------------Đ𝐔𝐀 𝐓𝐎𝐏 ĐẾ 𝐕ƯƠ𝐍𝐆 - 𝐇𝐈Ệ𝐔 𝐓𝐑𝐈Ệ𝐔 𝐓𝐇𝐈Ê𝐍 𝐇Ạ 𝟏𝟓 𝐍𝐆À𝐘---------

🕦 𝐓𝐡ờ𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐬ự 𝐤𝐢ệ𝐧:  𝐓ừ 𝟏𝟎𝐡𝟎𝟎 𝐧𝐠à𝐲 𝟎𝟒/𝟏𝟏/𝟐𝟎𝟐𝟑 đế𝐧 𝟐𝟑𝐡𝟓𝟗 𝐧𝐠à𝐲 𝟏𝟖/𝟎𝟏/𝟐𝟎𝟐𝟑

🛑𝐍ộ𝐢 𝐝𝐮𝐧𝐠:

✍️ Tính đến ngày thứ 15 kể từ ngày chính thức OPEN game, Tướng Công  nào có Chiến Lực Đỉnh Cao lọt vào TOP5 của toàn SERVER sẽ nhận được phần quà sau đây

️️🥇 𝐓𝐎𝐏 𝟏: 

👉 𝐃𝐚𝐧𝐡 𝐡𝐢ệ𝐮 𝐫𝐢ê𝐧𝐠 𝐝𝐨 𝐛ả𝐧 𝐭𝐡𝐢ế𝐭 𝐤ế 

👉 Đượ𝐜 𝐥ấ𝐲 𝐭ê𝐧 để đặ𝐭 𝐜𝐡𝐨 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐞𝐫 đặ𝐜 𝐛𝐢ệ𝐭 ( 𝐤𝐡ô𝐧𝐠 𝐯𝐢 𝐩𝐡ạ𝐦 𝐜𝐡í𝐧𝐡 𝐭𝐫ị, 𝐭𝐡𝐮ầ𝐧 𝐩𝐡𝐨𝐧𝐠 𝐦ỹ 𝐭ụ𝐜)

👉 𝐓ặ𝐧𝐠 𝐓ấ𝐭 𝐜ả 𝐭ướ𝐧𝐠 𝐦ớ𝐢 ( 𝟓 𝐬𝐚𝐨) 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐛ả𝐧 𝐮𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞 đầ𝐮 𝐭𝐢ê𝐧 - 𝐊𝐍𝐁*𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎 

👉 𝐓𝐡ầ𝐧 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠 𝟓 𝐬𝐚𝐨*𝟏 

👉𝟏 𝐁ộ 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐛ị đỏ 𝟓 𝐬𝐚𝐨 

👉𝟏 𝐥ầ𝐧 𝐧ạ𝐩 𝐱𝟐 𝐊𝐍𝐁 ( 𝐡ạ𝐧 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝟏 𝐭𝐡á𝐧𝐠)

️🥈 𝐓𝐎𝐏 𝟐: 

👉 𝐃𝐚𝐧𝐡 𝐡𝐢ệ𝐮 𝐫𝐢ê𝐧𝐠 𝐝𝐨 𝐛ả𝐧 𝐭𝐡𝐢ế𝐭 𝐤ế 

👉 𝐓ặ𝐧𝐠 𝟏 𝐭ướ𝐧𝐠 𝐦ớ𝐢 ( 𝟓 𝐬𝐚𝐨) 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐛ả𝐧 𝐮𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞 đầ𝐮 𝐭𝐢ê𝐧  ,  𝐊𝐍𝐁*𝟖𝟎𝟎𝟎 

👉𝐓𝐡ầ𝐧 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠 𝟒 𝐬𝐚𝐨*𝟏

👉 𝟏 𝐁ộ 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐛ị đỏ 𝟓 𝐬𝐚𝐨 

👉 𝟏 𝐥ầ𝐧 𝐧ạ𝐩 𝐱𝟐 𝐊𝐍𝐁 ( 𝐡ạ𝐧 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝟏 𝐭𝐡á𝐧𝐠)

️🥈 𝐓𝐎𝐏 𝟑-𝟓: 

👉 𝐊𝐍𝐁*𝟖𝟎𝟎𝟎 

👉 𝐓𝐡ầ𝐧 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠 𝟒 𝐬𝐚𝐨*𝟏 

👉 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐛ị đỏ 𝟓 𝐬𝐚𝐨*𝟐 

👉 𝟏 𝐥ầ𝐧 𝐧ạ𝐩 𝐱𝟐 𝐊𝐍𝐁 ( 𝐡ạ𝐧 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝟏 𝐭𝐡á𝐧𝐠)

🚫 𝐋ư𝐮 ý: 

- Trường hợp có nhiều Tướng Công đạt cùng chỉ số chiến lực giống nhau thì người đạt chiến lực sớm nhất theo hệ thống sẽ là người chiến thắng.

🌺🌺🌺 Tiểu Ái 🌺🌺🌺

—--------💌💌💌—--------

               ⚔️⚔️⚔️ 𝐂𝐎𝐌𝐈𝐍𝐆 𝐒𝐎𝐎𝐍 ⚔️⚔️⚔️

Fanpage : https://www.facebook.com/3qsieuhung.vn/

Group Cộng Đồng : https://www.facebook.com/groups/3qsieuhung

♻️ Link Fanpage Admin : https://www.facebook.com/Admintieuai.sohagame

—--------💌💌💌—--------

🌟 𝐂á𝐜 𝐒ự 𝐊𝐢ệ𝐧 𝐍𝐡ậ𝐧 𝐂𝐎𝐃𝐄 :

👉 L.I.K.E P.A.G.E : https://s.biz.vn/2JxcGFV 

👉 Đăng Ký Trước : https://s.biz.vn/JYL56G1

👉 Báo Danh Group : https://s.biz.vn/K6RUAFD

👉【EVENT】𝐓Ả𝐈 𝐆𝐀𝐌𝐄 𝐕𝐎𝐓𝐄 𝐀𝐏𝐏 𝟓 𝐒𝐀𝐎 : https://s.biz.vn/3BnvQev

👉 𝐁Á𝐎 𝐃𝐀𝐍𝐇 𝐓Ỉ 𝐓𝐇Í : https://s.biz.vn/XW3Ykyz

—--------💌💌💌—-------- 

⚔️⚔️⚔️ 𝟑𝐐 𝐒𝐈Ê𝐔 𝐇Ù𝐍𝐆 - 𝐆𝐀𝐌𝐄 𝐀𝐅𝐊 𝐗𝟑 𝐒Ứ𝐂 𝐌Ạ𝐍𝐇 ⚔️⚔️⚔️

📌 3Q Siêu Hùng - Game Tam Quốc Được Mong Chờ Nhất Năm 2023.

✅ Đa Dạng PK, Thỏa Sức Tranh Đấu

✅ Bang Hội Giao Đấu, Đại Chiến Kim Thạch

✅ Đấu Trường Liên Server, Quần Anh Tranh Bá

✅ Vi Vu Hoạt Động - Tài Nguyên Bao La

✅ Đa Hệ Đa tướng, PK Cực Sướng

✅ Quà Nhiều Vô Hạn, Bạc Không Vơi, Vàng Không Cạn

✅ Đăng Nhập Liền Tay, Nhận Ngay Tướng 5 Sao

#3qSieuHung , #tamquoc, #3Q, #gamemobile, #thetuong, #gamechienthuat #comingsoon2023

Game