[ SỰ KIỆN ] BÁO DANH TỈ THÍ - NHẬN NGAY QUÀ KHỦNG

🎁🎁🎁 𝐁Á𝐎 𝐃𝐀𝐍𝐇 𝐓Ỉ 𝐓𝐇Í - 𝐍𝐇Ậ𝐍 𝐍𝐆À𝐍 𝐐𝐔À 𝐊𝐇Ủ𝐍𝐆 🎁🎁🎁

💥Vào lấy quà nào: https://3qsieuhung.vn/landing

⏰⏰⏰ Thời gian sự kiện: 10:00 ngày 28/12 đến 23:59 ngày 4/1

🎁🎁🎁 𝐏𝐇Ầ𝐍 𝐓𝐇ƯỞ𝐍𝐆 𝐌Ố𝐂 𝐁Á𝐎 𝐃𝐀𝐍𝐇 :

👉 Mốc 5.000: Đan EXP Võ Tướng*20000 + Thẻ Khiêu Chiến Lôi Đài *2

👉 Mốc 10.000: Đan EXP Võ Tướng*50000 + Tướng Hệ Lôi 4 sao*1

👉 Mốc 50.000: Vé Chiêu Mộ Cao*2 + Đá Nâng Bậc*30 + Trứng Thần Thú Linh Đản - Cao*1

👉 Mốc 100.000:  Vé Chiêu Mộ Cao*2 +  Đá Nâng Bậc *50 + Tôn Sách 5 sao*1

👉 Mốc 200.000: Vé Chiêu Mộ Cao*5 + Đá Nâng Bậc *100 + Chân Cơ 5 sao*1

🔰 𝐓𝐡ể 𝐋ệ :

- Tướng Công đăng nhập tài khoản và sđt ( hoặc email) để gửi thông tin báo danh của 3Q Siêu Hùng

- Các lãnh chúa sẽ nhận quà tương ứng với mốc đạt được (5000 - 10000 - 50000 - 100000 - 200000 người báo danh)                   

 

❗️❗️ 𝐋ư𝐮 ý:

- Quyết định của Tiểu Ái là quyết định cuối cùng.

- Tiểu Ái sẽ gửi quà tới các Tướng Công trước khi game ra mắt nha !!

- Tích luỹ tương tác để lên fan cứng cực dễ luôn nha! Hãy chăm chỉ L.I.K.E và tương tác bài viết để lên Fan cứng nhanh nhất. Đảm bảo Fan cứng sẽ có rất nhiều quyền lợi ..

—--------💌💌💌—--------

                ⚔️⚔️⚔️ 𝐂𝐎𝐌𝐈𝐍𝐆 𝐒𝐎𝐎𝐍 ⚔️⚔️⚔️

 🌟 Fanpage : https://www.facebook.com/3qsieuhung.vn/ 

 🌟 Group Cộng Đồng : https://www.facebook.com/groups/3qsieuhung 

 🌟 Link Fanpage Admin : https://www.facebook.com/Admintieuai.sohagame 

 🌟 Đăng Ký Trước : https://3qsieuhung.vn/dang-ky 

—--------💌💌💌—--------

📌 3Q Siêu Hùng - Game Tam Quốc Được Mong Chờ Nhất Năm 2023.

✅ Đa Dạng PK, Thỏa Sức Tranh Đấu

✅ Bang Hội Giao Đấu, Đại Chiến Kim Thạch

✅ Đấu Trường Liên Server, Quần Anh Tranh Bá

✅ Vi Vu Hoạt Động - Tài Nguyên Bao La

✅ Đa Hệ Đa tướng, PK Cực Sướng

✅ Quà Nhiều Vô Hạn, Bạc Không Vơi, Vàng Không Cạn

✅ Đăng Nhập Liền Tay, Nhận Ngay Tướng 5 Sao

#3qSieuHung , #3qSieuHungSohaGame  #tamquoc, #3Q, #gamemobile, #thetuong, #gamechienthuat #SohaGame  #comingsoon   

Game