[LOAN TIN ĐUA TOP CỤM] ĐUA TOP LỰC CHIẾN CỤM - TRUY TÌM BÁ VƯƠNG TAM QUỐC - XƯNG DANH THIÊN HẠ

??【???? ??? Đ?? ??? ?Ụ?】Đ?? ??? ?Ự? ???Ế? ?Ụ? - ???? ?Ì? ?Á ?ƯƠ?? ??? ??Ố? - ?Ư?? ???? ???Ê? ?Ạ ???

? Tham gia group https://www.facebook.com/groups/3qsieuhung để thảo luận về game nha các Tướng Công ❤️

⫸ Tải game tại: https://3qsieuhung.onelink.me/0YzY/Fanpage

?Nạp thẻ & nhập code: nap.sohagame.vn/3qsieuhung

? Mọi người ơi lại đây nghe Tiểu Ái có tin gì hay nè!!!

?Link chi tiết :

???【????? ???????】 ???? ??? Đ?? ??? ?Ụ? - ??Ậ? ???? ???? ?Ị? ???

? Phần quà: 1000 Giftcode dành tặng đến các Tướng Công khi tham gia làm đúng thể lệ.

-------

? Thể lệ:

⚔️Bước 1: Li.ke và Sha.re bài viết ở chế độ công khai

⚔️Bước 2: ?ò?.??? " LOAN TIN ĐUA TOP LỰC CHIẾN CỤM SERVER "   để ??ậ? đượ? ????

⏰??ờ? ????: Đế? ?ế? ??à? ??/??/????

? ?ư? ý: 

- ???? ??? đú?? ??ể ?ệ ?ớ? ??ậ? đượ? ??à

 - ??à? ??à?? đủ 2 ?ướ? ??.?? + ???.?? + ?ò?.??? Đúng ?ớ? ??ậ? đượ? ????

- ???? ?ẽ đượ? ??á? ??? ?ệ ??ố?? ??ả? ?ồ? ?ạ? ?ò?.??? ?ủ? ?ạ?

- ???ế? đị?? ?ủ? ??? ?à ???ế? đị?? ??ố? ?ù??. - ?ò? ??? ?à?? ???ề? ?ơ ?ộ? ?ê? ??? ?ứ?? ?à?? ???

?‍??‍??‍? Các Tướng Công đã biết về sự kiện " Đ?? ??? ?Ự? ???Ế? " của 3Q Siêu Hùng chưa nè? Nếu chưa thì để Tiểu Ái bật mí cho mọi người nghe qua nha!

⤵️ ??ạ? ?? ???? ???:

✔️ Á? ?ụ?? ?? ~ ????

? Tiểu Ái Sẽ ???? ??à?? ?? ?ụ? Đ?? ??? ?Ự? ???Ế? :

? ?Ê? ?Ầ? ?Ắ? ??Ộ? ĐỂ ĐỦ Đ?Ề? ??Ệ? Đ?? ??? ?Ự? ???Ế?

✔️ ?Ụ? ? : ?? ~ ???

? ??? ? ~ ? 【 ?Ê? ?Ầ? Đ?? ?Ố? ???Ể? ??.???.??? ?Ự? ???Ế? ?Ớ? ?Í?? ?Ọ? ??? 】

? ??? ? ~ ? 【 ?Ê? ?Ầ? Đ?? ?Ố? ???Ể? ??.???.??? ?Ự? ???Ế? ?Ớ? ?Í?? ?Ọ? ??? 】

? ??? ? ~ ?? 【 ?Ê? ?Ầ? Đ?? ?Ố? ???Ể? ?.???.??? ?Ự? ???Ế? ?Ớ? ?Í?? ?Ọ? ??? 】

✔️  ?Ụ? ? : ??? ~ ???

? ??? ? ~ ? 【 ?Ê? ?Ầ? Đ?? ?Ố? ???Ể? ??.???.??? ?Ự? ???Ế? ?Ớ? ?Í?? ?Ọ? ??? 】

? ??? ? ~ ? 【 ?Ê? ?Ầ? Đ?? ?Ố? ???Ể? ?.???.??? ?Ự? ???Ế? ?Ớ? ?Í?? ?Ọ? ??? 】

? ??? ? ~ ?? 【 ?Ê? ?Ầ? Đ?? ?Ố? ???Ể? ?.???.??? ?Ự? ???Ế? ?Ớ? ?Í?? ?Ọ? ??? 】

✔️  ?Ụ? ? : ??? ~ ???     

? ??? ? ~ ? 【 ?Ê? ?Ầ? Đ?? ?Ố? ???Ể? ?.???.??? ?Ự? ???Ế? ?Ớ? ?Í?? ?Ọ? ??? 】

? ??? ? ~ ? 【 ?Ê? ?Ầ? Đ?? ?Ố? ???Ể? ?.???.??? ?Ự? ???Ế? ?Ớ? ?Í?? ?Ọ? ??? 】

? ??? ? ~ ?? 【 ?Ê? ?Ầ? Đ?? ?Ố? ???Ể? ?.???.??? ?Ự? ???Ế? ?Ớ? ?Í?? ?Ọ? ??? 】

✔️ ?Ụ? ? : ??? ~ ???

? ??? ? ~ ? 【 ?Ê? ?Ầ? Đ?? ?Ố? ???Ể? ?.???.??? ?Ự? ???Ế? ?Ớ? ?Í?? ?Ọ? ??? 】

? ??? ? ~ ? 【 ?Ê? ?Ầ? Đ?? ?Ố? ???Ể? ?.???.??? ?Ự? ???Ế? ?Ớ? ?Í?? ?Ọ? ??? 】

? ??? ? ~ ?? 【 ?Ê? ?Ầ? Đ?? ?Ố? ???Ể? ?.???.??? ?Ự? ???Ế? ?Ớ? ?Í?? ?Ọ? ??? 】

✔️ ?Ụ? ? : ??? ~ ????

? ??? ? ~ ? 【 ?Ê? ?Ầ? Đ?? ?Ố? ???Ể? ?.???.??? ?Ự? ???Ế? ?Ớ? ?Í?? ?Ọ? ??? 】

? ??? ? ~ ?? 【 ?Ê? ?Ầ? Đ?? ?Ố? ???Ể? ?.???.??? ?Ự? ???Ế? ?Ớ? ?Í?? ?Ọ? ??? 】

✔️ ?Ụ? ? : ???? ~ ????

? ??? ? ~ ? 【 ?Ê? ?Ầ? Đ?? ?Ố? ???Ể? ?.???.??? ?Ự? ???Ế? ?Ớ? ?Í?? ?Ọ? ??? 】

? ??? ? ~ ? 【 ?Ê? ?Ầ? Đ?? ?Ố? ???Ể? ?.???.??? ?Ự? ???Ế? ?Ớ? ?Í?? ?Ọ? ??? 】

? ??? ? ~ ?? 【 ?Ê? ?Ầ? Đ?? ?Ố? ???Ể? ?.???.??? ?Ự? ???Ế? ?Ớ? ?Í?? ?Ọ? ??? 】

✔️ ?Ụ? ? : ???? ~ ????

? ??? ? ~ ? 【 ?Ê? ?Ầ? Đ?? ?Ố? ???Ể? ?.???.??? ?Ự? ???Ế? ?Ớ? ?Í?? ?Ọ? ??? 】

? ??? ? ~ ? 【 ?Ê? ?Ầ? Đ?? ?Ố? ???Ể? ?.???.??? ?Ự? ???Ế? ?Ớ? ?Í?? ?Ọ? ??? 】

? ??? ? ~ ?? 【 ?Ê? ?Ầ? Đ?? ?Ố? ???Ể? ?.???.??? ?Ự? ???Ế? ?Ớ? ?Í?? ?Ọ? ??? 】

✔️ ?Ụ? ? : ???? ~ ????

? ??? ? ~ ? 【 ?Ê? ?Ầ? Đ?? ?Ố? ???Ể? ?.???.??? ?Ự? ???Ế? ?Ớ? ?Í?? ?Ọ? ??? 】

? ??? ? ~ ? 【 ?Ê? ?Ầ? Đ?? ?Ố? ???Ể? ?.???.??? ?Ự? ???Ế? ?Ớ? ?Í?? ?Ọ? ??? 】

? ??? ? ~ ?? 【 ?Ê? ?Ầ? Đ?? ?Ố? ???Ể? ?.???.??? ?Ự? ???Ế? ?Ớ? ?Í?? ?Ọ? ??? 】

✔️ ?Ụ? ? : ???? ~ ????

? ??? ? ~ ? 【 ?Ê? ?Ầ? Đ?? ?Ố? ???Ể? ?.???.??? ?Ự? ???Ế? ?Ớ? ?Í?? ?Ọ? ??? 】

? ??? ? ~ ? 【 ?Ê? ?Ầ? Đ?? ?Ố? ???Ể? ?.???.??? ?Ự? ???Ế? ?Ớ? ?Í?? ?Ọ? ??? 】

? ??? ? ~ ?? 【 ?Ê? ?Ầ? Đ?? ?Ố? ???Ể? ?.???.??? ?Ự? ???Ế? ?Ớ? ?Í?? ?Ọ? ??? 】

✔️ ?Ụ? ?? : ???? ~ ????

? ??? ? ~ ? 【 ?Ê? ?Ầ? Đ?? ?Ố? ???Ể? ?.???.??? ?Ự? ???Ế? ?Ớ? ?Í?? ?Ọ? ??? 】

? ??? ? ~ ? 【 ?Ê? ?Ầ? Đ?? ?Ố? ???Ể? ?.???.??? ?Ự? ???Ế? ?Ớ? ?Í?? ?Ọ? ??? 】

? ??? ? ~ ?? 【 ?Ê? ?Ầ? Đ?? ?Ố? ???Ể? ?.???.??? ?Ự? ???Ế? ?Ớ? ?Í?? ?Ọ? ??? 】

✔️ ?Ụ? ?? : ???? ~ ????【 ?Ê? ?Ầ? ĐẠ? ?Ố? ???Ể? ?.???.??? ?Ự? ???Ế? ?Ớ? ?Í?? ?Ọ? ??? 】

✔️ ?Ụ? ?? : ???? ~ ???? 【 ?Ê? ?Ầ? ĐẠ? ?Ố? ???Ể? ?.???.??? ?Ự? ???Ế? ?Ớ? ?Í?? ?Ọ? ??? 】

???ờ? ???? ?ự ??ệ?: ?Ừ ??:?? ??à? ??/??/???? ~ ??:?? ??à? ??/??/????

? ?ộ? ????:

✍️ Tính đến ngày thứ 20 kể từ ngày chính thức giải Đ?? ??? ?Ự? ???Ế? , Tướng Công nào có Chiến Lực Đỉnh Cao lọt vào TOP10 của cụm SERVER sẽ nhận được phần quà sau đây :

️️? TOP 1:

- Danh hiệu MÌNH TUI CHẤP HẾT

- KNB*10000

- Thần trang 5 sao*1

- 1 Trang bị đỏ 6 sao

- 1 Tướng UPDATE 5 SAO

- 1 Hắc Linh Ấn

- 120 Điểm Tướng Tinh

- 1 Tướng Hồn 10 Sao

️? TOP 2:

- Danh hiệu BẠT KIẾM Ỷ THIÊN

- 1 Tướng UPDATE 5 SAO

- KNB*8000

- Thần trang 4 sao*1

- 1 Trang bị đỏ 6 sao

- 1 Hắc Linh Ấn

- 110 Điểm Tướng Tinh

- 1 Tướng Hồn 9 Sao

️? TOP 3-5:

- 1 Tướng UPDATE 5 SAO

️- KNB*8000

- Thần trang 4 sao*1

- Trang bị đỏ 5 sao*2

- 2 Bạch Quang Ấn

- 100 Điểm Tướng Tinh

- 1 Tướng Hồn 9 Sao

️? TOP 6-10:

️- KNB*5000

- Thần trang 3 sao*1

- Trang bị đỏ 5 sao*1

- 1 Bạch Quang Ấn

- 50 Điểm Tướng Tinh

? Lưu ý: - Trường hợp có nhiều Tướng Công đạt cùng chỉ số chiến lực giống nhau thì người đạt chiến lực sớm nhất theo hệ thống sẽ là người chiến thắng.

??? Tiểu Ái ???

—--------???—--------

Fanpage : https://www.facebook.com/3qsieuhung.vn/

Group Cộng Đồng : https://www.facebook.com/groups/3qsieuhung

♻️ Link Fanpage Admin : https://www.facebook.com/Admintieuai.sohagame

—--------???—--------

? ?Á? ?Ự ??Ệ? ??????? :

? L.I.K.E P.A.G.E : https://s.biz.vn/2JxcGFV

? Báo Danh Group : https://s.biz.vn/K6RUAFD

? TẢI GAME VOTE APP 5 SAO: https://s.biz.vn/3BnvQev

? Loan Tin Ra Mắt Server Quan Vũ : https://s.biz.vn/7G3gFSa

? Loan Tin Ra Mắt : https://s.biz.vn/ucZeZeO

—--------???—--------

⚔️⚔️⚔️ ?? ??Ê? ?Ù?? - ???? ??? ?? ?Ứ? ?Ạ?? ⚔️⚔️⚔️

? 3Q Siêu Hùng - Game Tam Quốc Được Mong Chờ Nhất Năm 2023.

✅ Đa Dạng PK, Thỏa Sức Tranh Đấu

✅ Bang Hội Giao Đấu, Đại Chiến Kim Thạch

✅ Đấu Trường Liên Server, Quần Anh Tranh Bá

✅ Vi Vu Hoạt Động - Tài Nguyên Bao La

✅ Đa Hệ Đa tướng, PK Cực Sướng

✅ Quà Nhiều Vô Hạn, Bạc Không Vơi, Vàng Không Cạn

✅ Đăng Nhập Liền Tay, Nhận Ngay Tướng 5 Sao

#3qSieuHung , #tamquoc, #3Q, #ĐuaTopLựcChiến #TranhĐoạt200000KNB #võlâmchítôn

Game